top of page

Har du mere med i bagagen en​d godt er?

Er du klar til at slippe det?

Så er jeg klar til at hjælpe dig.

Velkommen til Dollmeyers Akupunktur​​

Nogle gange slæber vi rundt på en ordentlig bagage, som gør at vi bliver hæmmet i det vi gerne vil. 

Du er måske opmærksom på det. Men andre gange skal der virkelig meget til, førend du opdager, at der er noget der måske ikke er som det skal være. Måske fordi det altid har været sådan. Vi vænner os til tingene, og det bliver normalt for os, uanset om det er smerter eller en bestemt psykisk tilstand.

Det er ikke altid, at vi kan sætte en finger på, hvad det er der er galt. Men vi ved bare, at noget er galt.

Har du f.eks. været udsat for store traumer, så som en ulykke, naturkatastrofe, vold, omsorgssvigt, mobning, voldtægt eller dødsfald, så kan du måske have lettere ved at forstå, at du har det dårligt, og din omverden kan måske også bedre forstå det. 

Men nu er det, heldigvis, ikke alle der har oplevet de helt store katastrofer. Men derfor kan man altså stadig godt have en masse med i bagagen, som hæmmer én. 

Traumer behøver nemlig ikke at være store, som førnævnte, for at lave skade på os. 

Traumer kan f.eks. være helt altmindelige dagligdags oplevelser, og kan oven i købet være ting , som er sagt i sjov.

Men hvis du ikke ved hvordan du skal tackle en given situation, måske fordi du var et barn da tingene skete, og du derved aldrig havde lært at tackle sådanne situationer før, så tillægger du begivenheden mere energi end godt er. 

Det kan være en overbevisning, som hjalp dig dengang, men som nu hæmmer dig i din videre adfærd som voksen.

Det er nemlig sådan, at vores underbevidsthed fylder 95 %, hvorimod det bevidste sind kun fylder 5%. Dvs. vi ser kun toppen af isbjerget. 

De negative overbevisninger ligger i underbevidstheden, og bliver ved med at køre på 'replay', indtil du ændrer dem. Ligeledes behøver overbevisninger ikke kun at være dine egne, det kan også være nogle, som du har 'overtaget/arvet' fra dine forældre, og dem igen fra deres forældre. Ting du har opsnappet fordi vi, i de første 7 år, suger alting til os som en svamp.

Her har jeg mulighed for at hjælpe dig, så du ikke behøver, at gå helt så store omveje som jeg har gjort. Al uddannelse og alle kurser kommer dig til gode, så jeg er godt rustet til at hjælpe dig, uanset om du har store eller små traumer.

bottom of page